Årets Stadskärna

Att ansöka till utmärkelsen Årets Stadskärna 2023 är ett av delmålen mot visionen ”Malmö City – för alla att älska och återuppleva”. Arbetet med att ta fram underlaget till vår ansökan “Malmö – en stad skapad av många” har varit en process som fyllt oss med stolthet. Att se vad vi har åstadkommit tillsammans under många år – något som vi alla vetat om, men inte sett det så samlat eller tydligt. Vi känner också stolthet över att vår samverkan har vuxit, utvecklats och anpassats för att passa olika områden, olika aktörer och att vi därmed gemensamt kan leverera det bästa för vår stadskärna.

Text

Bakgrund/Utgångsläge

Malmö då och nu. Ett axplock av det som tillkommit i Malmö de senaste 15 åren.

Text

Organisation/Strategier

Samverkansorganisation/partnerskap, kommun och intressenter. Vision, strategier, översiktsplan och mål. Arbetsprocessen. 

Text

Utbud/Upplevelse

Utbud och upplevelser som finns i stadskärnan/centrum/city både dag- och kvällstid.

Text

Platsen

Stadskärnans – utseende, funktion och genomförande. Fysiska förändringar/projekt. Tillgänglighet/framkomlighet. Trygghet/säkerhet.

Text

Måluppföljning

Följ utvecklingen, resultaten och se de olika mätmetoder samt uppföljning av de uppsatta målen.

 

Text

Marknadsföring

Hur jobbas det med den interna och externa marknadsföringen/kommunikationen av stadskärnan och hur förmedlas den ut?

Text

Framtid

Hur ser den långsiktiga planeringen ut, t.ex. relaterat till kommunens översiktsplan och politiska beslut för framtiden.

Text

Motivering

Därför vill vi bli Årets Stadskärna 2023.