Motivering

Årets stadskärna 2023

Malmö är en stad med starkt fokus på hållbarhet, samverkan och innovation, vilket har skapat en stadskärna som präglas av ständig förnyelse och utveckling. Tack vare en stabil och långsiktig organisation i Malmö Citysamverkan, samt en tradition av samverkan mellan olika parter, har vi skapat förutsättningar för att kunna förnya oss och testa nya idéer. Detta har resulterat i många samverkansprojekt, som bland annat lockat etableringar av nya företag och ökat antalet besökare. Under varvsepokens storhetstid jobbade ca 6000 personer på Kockums. Idag jobbar minst lika många i samma geografi, men istället i cirka 400 företag. Denna mångfald av företag skapar en dynamisk plats där det finns utrymme för olika branscher och nischer att växa och samverka.

I Malmö vågar vi testa och göra fel, för att på så sätt hitta nya lösningar och möjligheter. Investeringar i stadskärnan har gjorts under många år och kommer fortsätta framåt, vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling. Vissa städer satsar på få men storskaliga lösningar. I Malmö råder istället mångfald. Både i befolkning och hur staden utvecklas. Här utvecklas de många idéerna, de många lösningarna, de många identiteterna av de många men olika människorna.  Malmö är en storstad för och av människor. Vi har en stadskärna som är skapad av många, där olika perspektiv och idéer smälter samman och ger intressanta projekt och unika platser. Detta har resulterat i ett livfullt och attraktivt centrum, som är välbesökt och uppskattat av såväl Malmöbor och det lokala näringslivet som besökare.

Parallellt med den vanliga förvaltningen har vi ett ständigt öga på omvärld, förutsättningar och utveckling – ett förhållningssätt som främjar mångfald och kreativitet, samtidigt som det genererar resultat som är både övergripande för hela stadskärnan och för specifika projekt. Resultaten visar bland annat på fler besökare, fler bostäder, ökad befolkning, lyckad kommunikation, starkare organisation, insatser i stadsmiljön, utökade samarbeten samt positiv utveckling för det lokala näringslivet och besöksnäringen.

Stadskärnan präglas av en stark samhörighet och tillsammans fortsätter vi att hålla grytan kokande för att vidareutveckla en stadskärna som är hållbar, innovativ, framåtsträvande och välkomnande för alla. Tack vare Malmös starka fokus på hållbarhet och idérikedom, så har stadskärnan även blivit en förebild för andra städer, vilket ytterligare stärker stadens attraktionskraft.

 

Därför vill Malmö bli Årets Stadskärna 2023.