17 jun - 27 aug

Svensk Bokkonst

event

Föreningen Svensk Bokkonst lyfter fram särskilt välproducerade böcker ur 2021 års utgivning. I fokus står hög kvalitet genom bokproduktionens alla led, från formgivning och typografi till tryckteknik, bindning och papperskvalitet.

Syftet med Svensk Bokkonst är att stimulera och inspirera till kvalitet inom produktionen av böcker. De böcker som premieras utgör goda exempel vad gäller formgivning, typografiskt utförande, funktion i förhållande till produktionskostnad, hållbarhet, slitstyrka samt miljömässighet, innovationsgrad och kommunikation. Svensk Bokkonst lyfter fram exempel på goda vardagsböcker såväl som nyskapande uttryck.

Form/Design Center