1

Insatser i stadsmiljön på Södra Förstadsgatan

Publicerat på onsdag 21 aprilnyhet

Malmö stad har nyligen satt upp testbelysning i platanerna vid Södra Förstadsgatans början och planerar även att göra permanenta investeringar i stadsmiljön vid Solens finger samt vid Victoriateatern. Tanken är att slitna delar ska bytas ut och att få in mer ljus och grönska för att förbättra upplevelsen av att besöka gatan. Planen är att de permanenta delarna ska vara på plats under 2022.