Om oss

Vår bakgrund

Malmö Citysamverkan bildades 1995 och är ett samarbetsföretag utan vinstsyfte. Vi ägs i tre lika delar av handel & övrigt näringsliv, fastighetsägarna i city och Malmö stad, och vår övergripande uppgift är vidareutveckla stadskärnan till gagn för våra medlemmar, invånare och besökare. Malmö Citysamverkan bildades för att vara en plattform mellan privata och offentliga aktörer och att främja samverkan för utvecklingen av den gemensamma platsen. Dessutom behövdes en organisation som kunde skapa ett varumärke för Malmö City, marknadsföra det och skapa innehåll med andra parter, såväl i projektform som mer beständiga insatser.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom den årliga serviceavgiften med en tredjedel var från parterna. Det förekommer även projektfinansiering samt sponsorer och ideella insatser från olika föreningar och organisationer som vi väljer att samarbeta med. Finansiering via EU-projekt eller stipendier kan också vara del i projektekonomin. Varje satsad krona är en investering som ger mångfalt tillbaka i form av aktiviteter, evenemang, julbelysning osv.

Verksamhetsområde

Vårt geografiska verksamhetsområde sträcker sig från området kring Centralstationen i norr till Triangelnområdet i söder, samt från Drottningtorget i öster till Davidshallstorg i väster. Vi arbetar för att förtäta inom vårt område, men omdefinierar regelbundet gränserna då stadskärnan hela tiden växer och utvecklas.

Detta gör vi för city!

Vi samarbetar med parterna både för att göra stadskärnan vacker och funktionell och för att marknadsföra vår gemensamma plats och dess fantastiska utbud. Detta kan innebära allt från julbelysning, områdesutveckling och renhållningsprojekt till såväl små som stora fysiska event och olika digitala kommunikationsinsatser. Genom Malmö City Presenkort erbjuder vi privatpersoner och företag en uppskattad och smidig gåva, samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. I ”Året som gått” går det att läsa mer vad vi arbetat med under föregående år. Läs den här.

Utmärkelser

Malmö City har tre år, 2010, 2005 och 2000, prisats i tävlingen ”Årets stadskärna”! År 2000 och 2005 blev det guld, och silver 2010 med motiveringen:

”Med imponerade stabilitet och kontinuitet använder Malmö Citysamverkan sina förutsättningar till fullo. Det mogna samarbetet levererar inte bara ett utbud, liv och kvalitet som anstår en stad med världsambitioner, utan har också gjort stadskärnan till arena för en vital dialog om hur stadens framtid ska formas. Juryn gläds åt att Sverige har en citysamverkan som ligger i frontlinjen. Den nivån Malmö Citysamverkan uppvisar håller internationell klass.”

Malmö Citysamverkan utsågs 2010 till ”Partnership of the Year” på branschens världskongress i London med motiveringen:

”Malmö Citysamverkan is a fantastic best practice example in city centre development. It has great strength of involvement from both the private and public sectors and boasts a wide remit of achievements. The effect of the work proves this is a truly worthwhile investment for all partners and has resulted in a city centre of world class standard.”